Tres raons per esterilitzar les nostres mascotes

02/11/2020

1. MORALS

Potser creus que això no va amb tu però és un fet real i molt problemàtic: l'abandó d'animals de companyia.
A Catalunya cada dia s'abandonen 79 gats i gossos. A l'any s'abandonen una mitja de 22.215 animals dels quals 3.355 NO troben família i s'acumulen a les gosseres i protectores.
Tu no l'abandonaràs mai, però potser el teu animal algun dia tindrà descendència, i en donar els petits ja no dependrà de tu que acabin entre reixes.
La lluita contra l'abandó passa per la castració!!

2. SALUT DE LA NOSTRA MASCOTA

Tan si és mascle com femella la castració està indicada per evitar malalties associades als òrgans reproductors.

Femelles: prevenció de tumors mamaris, els quals són malignes en el 50% de les gosses i 90% de les gates. Prevenció quists/ tumors ovàrics, alteracions de la matriu i infeccions uterines. Les infeccions uterines són freqüents en gosses d'edat avançada i a vegades letals.
Les gosses NO TENEN LA MENOPAUSA.

Mascles: prevenció de tumors de testicle i alteracions prostàtiques.

3. COMPORTAMENT

Femelles: Amb la castració evitarem pesudogestacións o embarassos psicològics, amb els conseqüents canvis de comportament i infeccions mamàries per retenció de llet. També evitarem l'agressivitat sexual i que s'escapin en l'època de zel.

Mascles: Evitarem l'agressivitat en conductes sexuals (baralles entre gossos), el marcatge amb orina, la conducta de monta i que les nostres mascotes se'ns escapin a la recerca de femelles.

Desmentir mites:

NO ES VERITAT QUE:
1- El caràcter de la nostra mascota canviï en castrar-la
2- Que perdin força, energia o olfacte en castrar-la
3- Que les gosses necessiten criar com a mínim un cop a la vida